Hulpverlening na antisemitisme

Inmiddels zijn we zo gewend geraakt aan antisemitisme dat het gewoon is geworden, schreef Özcan Akyol in januari 2020 voor het AD naar aanleiding van het zoveelste incident bij HaCarmel.

Men kon altijd al terecht bij Freyda voor emotionele ondersteuning, ook bij antisemitisme. Sinds kort zijn wij ons verder gaan specialiseren op hulpverlening bij antisemitisme, zodat wij onze cliënten nog beter kunnen bijstaan. Onze sociaal werkers zijn getraind door Slachtofferhulp Nederland, het CIDI en het Joods Politienetwerk. Voor specifieke slachtofferhulp kun je nu ook bij ons terecht.

Onze hulp is kosteloos. Wij bieden emotionele en praktische ondersteuning en hebben goed contact met organisaties die je kunnen begeleiden bij een melding of aangifte, in het strafproces of bij het indienen van een schadevergoeding.

Naast de emotionele en praktische ondersteuning bieden wij ook een weerbaarheidstraining aan waar je zult werken aan fysieke en mentale technieken om uit onveilige situatie te komen, deze in te schatten en te voorkomen.

Meer over de weerbaarheidstraining 'Overal jezelf kunnen zijn'?

Klik hier

Antisemitisme blijft bestaan

De cijfers zijn overduidelijk: uit een onderzoek in 2018 van het Europees agentschap voor de grondrechten bleek dat bijna de helft van alle Joden in Nederland de voorgaande vijf jaren in aanraking was gekomen met antisemitisme. En de jaarlijkse monitor die het CIDI bijhoudt spreekt in het rapport van 2019 over “recordaantal antisemitische incidenten”. Deze cijfers laten zien dat we anno 2020 nog steeds niet van antisemitisme af zijn. Sterker nog zou er, als je kijkt naar de cijfers van de monitor, gesteld kunnen worden dat antisemitisme weer aan het toenemen is.

Zo is afgelopen maand de jongerenafdeling van Forum voor Democratie in opspraak geweest over de verscheidene antisemitische en homofobe uitingen in de appgroep. Daarnaast is sinds de uitbraak van corona ook sprake van een forse toename van antisemitische complottheorieën op sociale media. Recent verscheen een opiniestuk in Trouw hierover. “De verwachting dat door besef van de ernst van de Holocaust oude antisemitische beelden zouden verdwijnen, klopt helaas niet. Kijk maar naar de complottheorieën die nu opduiken”, zo schreef hoogleraar Leo Lucassen.

Na één van de vele incidenten bij HaCarmel schreef Özcan Akyol in het AD: “Er werd alleen opgelucht ademgehaald omdat het allemaal met een sisser afliep. Dat is misschien nog wel het ergste van allemaal: dat we het zijn gaan accepteren dat je als jood in Nederland nu eenmaal met deze zaken hebt te maken. We vinden het vanzelfsprekend dat er permanente patrouilles bij joodse instellingen staan. Dat is nu eenmaal hoe onze maatschappij op dit moment is ingericht.”

In het antisemitisme, dialoog en solidariteit debat afgelopen 17 september georganiseerd door JMW Freyda vertelde Hanna Luden, directeur van het CIDI, dat er een verschil is in antisemitische incidenten, qua aard, maar ook qua zwaarte. Sommigen melden een incident niet en praten er niet over. Terwijl achteraf ook zij er last van krijgen. Zij vertellen het bijvoorbeeld liever in een informele setting, omdat ze het achter hen willen laten, maar het blijft ze achtervolgen. Ook deze personen vangen wij graag op door te luisteren, mee in gesprek te gaan of hen mogelijk door te verwijzen naar een andere organisatie.

Hoe te bereiken?

Bij Freyda zullen wij je kunnen ondersteunen bij elke vorm van antisemitisme ongeacht de aard of zwaarte van het incident. Je kunt bellen naar 088 165 2200 (ma-vrij van 9:00-17:00 uur) of mailen met het spreekuur.  

Kijk hieronder het debat van 17 september terug

Close
Chat