Privacy en Klachten

Op deze pagina vind je informatie over de privacy- en klachtenregeling bij Freyda, label van JMW, evenals het kwaliteitsbeleid dat wij hanteren.

Privacy

Freyda hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens en wij nemen die serieus. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en je gegevens worden alleen verwerkt voor gebruikt door Freyda van JMW. Persoonsgegevens worden niet verkocht, doorgegeven of medegedeeld aan derden. JMW heeft een Functionaris Gegevensbescherming die er alert op is dat Freyda, label van JMW correct met gegevens omgaat.

Jouw privacy is belangrijk voor ons!

Hieronder staat wat je van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Klachten

JMW heeft een reglement voor de behandeling van klachten van cliënten en deelnemers over de dienstverlening door JMW. Klik hier voor het reglement.

JMW ziet de afwikkeling van klachten als een essentieel onderdeel van het kwaliteitsbeleid. Hiermee wordt niet alleen bedoeld een goede afhandeling in de formele zin (waarbij men een beroep kan doen op een onafhankelijke klachtencommissie), maar ook een zorgvuldige en effectieve behandeling van klachten in de bemiddelingsfase.

Allereerst raden wij je aan (als dat kan) om jouw klacht met onze medewerker te bespreken. Als je dat (herhaaldelijk) gedaan hebt en het heeft niet tot het resultaat geleid dat jou tevreden stelt, kun je een officiële klacht indienen. Hoe dan ook, blijf niet te lang met jouw ongenoegens rondlopen. We willen graag in een vroeg stadium de dialoog met je aangaan. De kans wordt groter dat we een bevredigende oplossing vinden en dat kan een onnodige escalatie voorkomen. Om diezelfde reden willen wij je aanmoedigen om, alvorens je tot de onafhankelijke klachtencommissie te wenden, gebruik te maken van de bemiddeling door onze klachtenfunctionarissen.

Dus, als je na het gesprek met onze medewerker niet tevreden bent over de uitkomst, staan twee wegen open:

  1. Bemiddeling met behulp van de klachtenfunctionaris;
  2. Een beroep op de onafhankelijke klachtencommissie.

Je kunt jouw klacht als volgt indienen:

  1. Mondeling of schriftelijk bij de secretaris van de klachtencommissie omdat je via bemiddeling genoegdoening wilt nastreven;
  2. Mondeling of schriftelijk bij de secretaris van de klachtencommissie omdat je een klacht door de klachtencommissie behandeld wilt zien;
  3. Schriftelijk bij de klachtencommissie rechtstreeks.

De secretaris van de klachtencommissie, mevrouw J. Buesink, is

  • Telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 088-165 2200 op elke werkdag, van 10.00 uur tot 16.00 uur.
  • Schriftelijke klachten kunnen gemaild worden naar info@joodswelzijn.nl, of per post gestuurd worden naar JMW (t.a.v. de secretaris van de Klachtencommissie) Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA Amsterdam.
  • Voor klachten die rechtstreeks bij de Klachtencommissie worden ingediend: JMW, Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA Amsterdam, t.a.v de voorzitter van de JMW-Klachtencommissie. 

We verzoeken je, in verband met de privacy van jezelf en van onze medewerkers, jouw klacht niet op een andere wijze in te dienen.

Een initiatief van