700 jaar Joods Nederland

700 jaar Joods nederland

700 jaar Joods Nederland

Geüpdatet juli 2023

Wist jij dat Nederland al meer dan 700 jaar Joods leven kent? “De nog steeds bestaande Jodenstraat in Maastricht is één van de oudste straten van die stad. Deze kleine Joodse wijk, inclusief een synagoge en een Joodse school (rond 1295) is het bewijs dat Joden zich tijdens de Middeleeuwen ophielden in de Lage Landen”, zo schrijven auteurs Bart Wallet en Tirtsah Levie Bernfeld in de Canon 700 Jaar Joods Nederland. 

Hernieuwde Canon

De eerste versie van de Canon, die in zwart/wit was gedrukt, was compleet uitverkocht. Wat bleek? Veel mensen vonden het leuk om als cadeau te geven voor een bar- of batmitswe, voor een choepa of verjaardag. Of gewoon om het thuis te hebben, omdat het nou eenmaal op een interessante en laagdrempelige manier de Joods-Nederlandse geschiedenis beschrijft. 

Op 8 mei heeft het moederbedrijf van Freyda, JMW, een presentatie gegeven van deze geactualiseerde Canon. De geüpdatete versie bevat o.a. toevoegingen op basis van de meest recente inzichten uit historisch onderzoek en heeft een verklarende woordenlijst, waardoor de tekst toegankelijk is voor een breder publiek. Ook is de Canon vertaald naar het Engels waardoor, ook buiten de landsgrenzen,  kennisgenomen kan worden van de geschiedenis van de Joden in Nederland. 

Jongeren aan het woord

Tijdens de presentatie zijn verschillende jongeren gevraagd om 1 van de 100 vensters uit te kiezen die hen inspireerde of aansprak. Want dat is de bedoeling van de Canon: dat Joodse jongeren zich dat rijke Joodse verleden toe-eigenen als onderdeel van hun eigen geschiedenis, en dat het hen inspireert nieuwe hoofdstukken aan die geschiedenis toe te voegen. Dat de 100 vensters uit de Canon de kiem vormen, voor nieuw te schrijven vensters van het Jodendom in de 21e eeuw.

Optreden rapper Benjamin Fro tijdens presentatie de Canon 700 Jaar Joods Nederland

Unfortunately, media is only available if you accept our necessary (mandatory) cookies
Accepteren

Ruben over zijn zorgen op de toekomst van Joods Nederland

Unfortunately, media is only available if you accept our necessary (mandatory) cookies
Accepteren

Chava about the Jewish emancipation decree of 1796

Unfortunately, media is only available if you accept our necessary (mandatory) cookies
Accepteren

You can order Jews in the Netherlands A Short History at the website of the Amsterdam University Press.

Boaz over de oprichting van Felix Libertate

Unfortunately, media is only available if you accept our necessary (mandatory) cookies
Accepteren

Dalit over Spinoza

Unfortunately, media is only available if you accept our necessary (mandatory) cookies
Accepteren

Delen:

Actief je eigen ideeën uitdragen

Ga aan de slag met onderwerpen die jou aan het hart gaan? Samen creëren we een rijke, diverse en inclusieve omgeving waar alle ideeën welkom zijn.
Een initiatief van