Stappenplan stoptober

Komende maand is 'stoptober' en zal extra aandacht worden besteed aan genotmiddelen en leefstijlproblematiek. Houd deze website en onze instagram in de gaten.

Je kan ook altijd contact met ons opnemen en dan helpt een van onze maatschappelijkwerkers je een plan van aanpak op te stellen.

Stap 1 Bewustwording

In de eerste stap van veranderen van jouw leefstijl, al dan niet in relatie tot het gebruik van genotmiddelen, staan we stil bij het bewust worden van wat je doet. Immers als je je niet bewust bent van ongezond gedrag, kan je dit ook niet veranderen.

“Als je je bewust bent van wat je doet, dan ben je al halverwege de verandering”

Bewust worden kan eigenlijk heel concreet op 2 manieren gebeuren:

  1. Je hebt ergens last van en wil daar vanaf (intrinsiek urgentiegevoel). Je lijf of mind geeft dat eigenlijk zelf al aan en je pikt deze signalen op.
  2. Externe prikkel. Je hebt iets gehoord, gezien of gelezen (deze blog…..) of jouw omgeving maakt een opmerking. Het zet je aan het denken.

Om meer inhoudelijk zicht te krijgen op jouw gewoontes en drijfveren is het raadzaam een (jawel) dagboekje bij te houden. Als je jouw (te veranderen) gedrag namelijk toevertrouwt aan het papier, dan staat het zwart op wit en hoef je daar niet meer over na te denken.

In het kort komt het erop neer dat je de volgende dingen noteert:

  1. Wat deed ik (wat en hoeveel gebruik van genotmiddelen)
  2. Wanneer deed ik het (tijd en plaats)
  3. Met wie (was ik alleen of met anderen)
  4. Was er een aanleiding? (gebeurtenis, gevoel en/of gedachte)
  5. Wat was het effect op mij? (lichamelijk, emotioneel en/of maatschappelijk)

Houd voor de komende week dagelijks dit dagboek eens bij. Belangrijk daarbij is dat je nog niks verandert aan je gewoontes. Je bent immers nog aan het inventariseren.

Bovenstaande afbeelding downloaden?

Klik hier

Stap 2: Balans opmaken

Als het goed is heb je de afgelopen weken je gedrag en gebruik in beeld gebracht in de vorm van een dagboek of misschien ben je er gewoon beter/ bewuster op gaan letten. Dan kan je nu een balans gaan opmaken op basis van je nieuwe kennis. Kijkend naar het dagboek wat je hebt bijgehouden kunnen er al verschillende dingen opvallen en vragen worden beantwoord, zoals: Welke genotsmiddelen gebruik ik het meest? Of welk effect hebben verschillende middelen op mij en mijn omgeving? Wat is vaak de aanleiding van mijn gebruik en wanneer gebruik ik? Of met wie gebruik ik de meeste genotsmiddelen? Als dit vaak dezelfde persoon is kan je je afvragen waar dit aan zou kunnen liggen?

Het kan zijn dat deze vragen en de informatie uit het dagboek meteen duidelijkheid opleveren over je leefstijl. Maar het kan ook zijn dat je nog wat meer duidelijkheid nodig hebt om keuzes te maken over hoe je gezonder kan leven. Dan kan het handig zijn om alle informatie uit het bijgehouden dagboek nog inzichtelijker te maken in de vorm van een “plus en min lijstje”. Het kan ook een idee zijn om je bevindingen te bespreken met familie en vrienden. Tijdens deze gesprekken leer je over de leefstijl van anderen en dit kan jou eventueel verder helpen. Het is belangrijk om je gesteund te voelen door je omgeving en dat kan je alleen bereiken door ze er bij te betrekken. Maar het kan ook zijn dat je deze stap liever alleen doorloopt, het is net wat goed voelt.

Al deze vragen brengen je meer inzicht en dichterbij de volgende stap, namelijk een keuze maken. Wat ga je doen met deze nieuwe inzichten? Maar wat er ook uit komt, je hebt sowieso al waardevolle kennis over jezelf opgedaan!

Like my addiction?

Addict Aide, een Franse organisatie voor alcoholpreventie is in 2016 een sociale media campagne gestart “Like my addiction”, een campagne over alcoholverslaving en hoe makkelijk die soms over het hoofd te zien is. Het interessante aan de campagne is dat ze niet de verslaafde zelf aanspreken, maar de omstander. Ze laten je stil staan bij je eigen sociale omgeving. Je bent niet alleen omstander, je kan altijd ingrijpen en het gesprek met iemand aangaan en soms is dat precies wat iemand nodig heeft.

Stap 3: Keuze maken

Het komt er nu op aan om de balans op te maken en een keuze te maken: ga ik mijn leefstijl veranderen -aanpassen-, ga ik stoppen met de genotsmiddelen, of wegen de nadelen niet op tegen de voordelen? Anders geformuleerd: is mijn leefstijl passend bij hoe ik een gezond leven wil leiden? Om de keuze goed te maken kan het goed zijn om meer kennis en inzicht te krijgen over wat er fysiek en psychisch gebeurt tijdens het gebruik van genotsmiddelen en daarnaast te horen wat deskundigen vinden van hoe ik omga met genotsmiddelen. Met deze kennis en mijn eigen gemaakte lijstje kan er dan een wel overwogen keuze gemaakt worden ten aanzien van het wel of niet te stoppen van de ongezonde leefstijl c.q. het gebruik van de genotsmiddelen. De uiteindelijk stap tot het veranderen van je leefstijl kan alleen dan gemaakt worden als de balans dusdanig is dat verandering meer opbrengt dan doorgaan met het huidige patroon.

Klik hier voor een animatie waarin wordt uitgelegd hoe drugs de hersenen beïnvloeden. Heb je de verdere info liever in tekst? Klik dan hier.

Ook het testen van wat deskundigen vinden van de mate waarin je middelen gebruikt, kan behulpzaam zijn. Een dergelijke test (geheel anoniem in te vullen) vind je hier.

Het hardop benoemen van de keuze: “Ik ga vanaf …. stoppen met…”, zowel naar jezelf als naar je naaste omgeving, is belangrijk om de eerste stap naar verandering te zetten. Door de keuze hardop te benoemen kun je er niet meer omheen en beken je dat er een probleem is dat moet veranderen.

Kom je er zelf even niet meer uit? Wil je graag de stappen samen doornemen? Neem dan contact op met Freyda of chat op deze website elke werkdag van 12:00-14:00 uur. 

Close
Chat