Gemeente Amstelveen en JMW Freyda slaan handen ineen en gaan (zorg)professionals trainen in het bieden van zorg voor Joodse cliënten.

‘Wat is een keppel? Hoe komt het dat er meer eenzaamheid is onder Joodse ouderen? Kennis over de Joodse identiteit helpt om meer begrip en inzicht te krijgen als het gaat om gevoeligheden, wensen en het gedrag van cliënten met een Joodse achtergrond.

Herkenning

Joodse cliënten zoeken herkenning bij elkaar en delen onder meer een verleden dat bepaald wordt door historische feiten met gruwelijke gevolgen. Het oorlogstrauma en de status als minderheid, samen met de gedeelde culturele, religieuze of traditionele achtergrond draagt men met zich mee. Voor een adequate hulpverlening door (zorg)professionals is het daarom van belang de triggers en trauma’s die spelen bij deze specifieke groep te (her)kennen.

Training 60 medewerkers van zorgaanbieders in Amstelveen

Gemeente Amstelveen onderschrijft het belang van herkenning en stelt JMW Freyda in staat om 60 medewerkers van zorgaanbieders in de gemeente te gaan trainen. De training bestaat uit een e-learning en twee workshops.

De e-learning behandelt basiskennis over het Jodendom.De 1e workshop heeft als thema ‘Identiteit’. Waarin de deelnemers hun eigen identiteit onderzoeken (Wie ben ik?) en leren over de Joodse identiteit (Wie is mijn Joodse cliënt?).De 2e workshop heeft als thema ‘Trauma’. Zij vergroten hun inlevingsvermogen door te leren welke impact trauma’s hebben op een cliënt, maar ook op hen als (zorg)professional.

De training draagt bij aan een goede verstandhouding en (professionele) nabijheid tussen de Joodse cliënt en de medewerker. Deze verstandhouding en nabijheid biedt de cliënt veiligheid, vertrouwen, acceptatie en respect.

Voor wie?

Deze training biedt kennis en ondersteuning aan (zorg)professionals die in hun werk in contact komen met volwassenen met een Joodse achtergrond. Kernwaarden zijn een open blik en aansluiting vinden bij de cliënt. De training biedt de (zorg)professionals dan ook handvatten die zij ook in kunnen zetten in de hulpverlening aan cliënten met een diverse achtergrond en cliënten wiens leven geraakt is door een (oorlogs)trauma.

Gemeente Amstelveen en JMW Freyda hebben een looptijd van 1 jaar afgesproken en bij succes zal worden gekeken naar een passend vervolg.

Meer weten? Of wil je ook zo een training krijgen van Freyda voor de werknemers van jouw bedrijf of instelling?

Neem contact met ons op

Close
Chat